Bài đăng

Nhận định Paris vs Juventus: MMN có hỏa lực mạnh, Juventus không đủ sáng tạo, ông chủ Ligue 1 muốn điêu đứng